1-Av.Abdullah YILMAZ
Kurucu Avukat

1973 yılında doğan Abdullah YILMAZ liseyi birinci olarak bitirdikten sonra 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine dönem ikincisi olarak girmiştir. 1995 yılında lisans öğrenimini tamamladıktan AOG Türkinvest Menkul Kıymetler A.Ş. de hukuk asistanı olarak çalışmış ve mali hukuk alanında yüksek lisans çalışmaları yapmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu’nun açtığı uzman hukukçu sınavında olumsuz sonuç alması üzerine,1997 yılında avukatlık stajını tamamlamış, Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka vekili unvanınıalmış ve 2000 yılında Yılmaz Hukuk Bürosu’ nu kurmuştur.Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üye,yönetim kurulu üyeliği,bir siyasi partide il başkanlığı ve il yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür.Bir kısım TV kanallarında hukuk programları ve çeşitli yayın organlarında köşe yazarlığı yapmaktadır.Çalışma alanları, Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku dur.