• AdresBarbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 1993 Sokak, No:20 Sağlam Residance Kat:10 Daire:63, Beylikdüzü Mevkii, Esenyurt İstanbul
  • Telefon Numarası+90 (533)4063834
  • E-Posta Adresiinfo@abdullahyilmaz.av.tr
Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku alanındaki faaliyet alanımız genel olarak,ticaret mahkemelerinin görev alanına giren işler başta olmak üzere,ticaret şirketleri arasında doğan ihtilafların çözümlenmesi,ticari faaliyetlere ilişkin sürekli danışmanlık hizmetleri sunulması,ortak teşebbüsler oluşturulması, şirket hissedarları arasındaki hisse devir işlemlerinin yürütülmesi,devir ve birleşmelerde bütün hukuki açılardan danışmanlık hizmeti verilmesini kapsamaktadır.
Fikri ve Sinai Mülkiye Hukuku
Yerli ve yabancı şirketlere veya bunların bağlı şirketlerine, marka araştırmalarının yanı sıra, marka ve patentlerin Türk Patent Enstitüsü’nde tescil edilmesine ilişkin başvuru ve kayıt işlemlerinde destek sağlayan büromuz ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti içinde fikri mülkiyet hakları ihlal edilen şirketleri temsil etmekte ve hızlı bir şekilde gerekli tüm yasal önlemleri almak suretiyle ilgili mahkemelerinde hakları ihlal olunan şirketler adına gerekli hukuk ve ceza davaları açmaktadır.
Gayrimenkul Hukuku
Yılmaz Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu gayrimenkul satımı ve kirası, ipotek tesisi ve fekki, ayni haklara ilişkin tasarruflar ve inşaat sözleşme ve projelerinin hazırlanması gibi gayrimenkul ve eşya hukuku alanında müvekkillerine hizmet vermektedir. Tapu tescili, tapu iptali, kamulaştırma, müdahalenin men’i ve tecavüzün ref’i, ecrimisil konuları sunulan hizmetlerinden bazılarıdır.
İcra Ve İflas Hukuku
Yılmaz Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu bireysel veya kurumsal müvekkillerinin her türlü icra takip işlemlerini yürütmekte, alacağın tahsili için açılabilecek her tür davaları takip etmekte, ayrıca aleyhe başlatılan icra takiplerinden doğan menfi tespit ve istirdat davaları ile takibe yapılan itirazın kaldırılması ve iptali davalarında müvekkillerini temsil etmektedir. Haciz ve rehin başta olmak üzere alacağın tahsili işlemleri, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip, satış, açık attırma, ihalenin feshi ve ödeme sözleşmelerinin hazırlanması sunulan hizmetlerden bazılarıdır.
Hakkımızda

Hukuk ve Arabuluculuk Büromuz ulusal ve uluslararası alanda müvekkillerine ve danışanlarına avukatlık hizmeti, hukuki danışmanlık ve arabuluculuk hizmetleri sağlamaktadır. Temel yaklaşımımız, müvekkillerimizin profilini doğru şekilde analiz ederek, ihtiyaçlarına en uygun çözümü sunmak ve en hızlı şekilde karşılık verebilmektir.

Hukuk ve Arabuluculuk Büromuz avukatlık ve arabuluculuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güveni ilke edinmiştir. Müvekkillerimize ait her türlü bilgi ve belge, sır saklama yükümlülüğü kapsamında muhafaza edilmektedir.

Sorularınız mı var? Bizi arayın +90 (533)4063834

27yıllık deneyim

İstatistikler

Başarılarımızı kontrol edin istatistikler

Hukuki ihtilaflar ortaya çıkmadan önce müvekkillerle temas halinde olan ekibimiz, klasik yaklaşımlar yerine, hukuki risk analizi yaparak detaylı bilgilendirme ve uyarılarda bulunmakta, her türlü hukuki destek sağlayarak, doğabilecek maddi ve manevi zararı en aza indirmeye gayret etmektedir.

Takip edilen dava ve takiplerin her aşaması hakkında vekil edenlere bilgi ve rapor sunulmakta, devam eden adli süreçler hakkında güncel bilgi akışı sağlanmaktadır.

0+
Başarılı dava
0+
Toplam müvekkil
0+
Kazanılan ödül
0+
Avukat sayımız
Ekip

Avukat kadromuzu
görüntüleyin

Hukuk Büromuz ulusal ve uluslararası alanda müvekkillerine avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Temel yaklaşımımız, müvekkillerimizin profilini doğru şekilde analiz ederek, ihtiyaçlarına en uygun çözümü sunmak ve en hızlı şekilde karşılık verebilmektir.
Abdullah YILMAZ Kurucu Avukat & Arabulucu
Hazal Deniz SARACALOĞLU Avukat
Nurhayat Pınar UĞURELLİ Arabulucu Avukat
Mücahit KILIÇ Arabulucu Avukat
Merve Melisa ÇALIK Avukat
Berivan TEKŞUT Avukat
Basında Biz

Daha fazla bilgi edinin
en son haberlerimiz

Bizim için kısa vadede önemli olan, hukuki sorunların ortaya çıkmasının önlenmesi için etkili bir danışmanlık, uzun vadede ise mevcut hukuki sorunların çözümünün sağlanması için aktif avukatlık hizmetidir.